Access bars 是提高意識的工具,透過接觸頭上三十二個能量點,你可以迅速清洗生生世世的思想、情緒和感受,從而獲得前所未有輕鬆自在!另外Access的除障句和提問進一步協助我們消除阻塞的能量,協助我們創造無限可能性,你將會變成生命的魔術師,創造超越你想像的豐盛人生!

 

同學感想:

” 多謝小月, 上完bars當日的確淸咗好多好多負面的東西!bars 我係feel 到清走啲野係her her 聲咁走(這是我第一次感覺到能量的走動)好強!其實就係咗睡著左3次!好簡單!仲有打開同平衡到啲輪位!好正!Access bars 一定要上!”

“上了Access Bar後,感覺輕鬆了,頭腦清晰了,上堂時已輕鬆容易為腦袋做了個負能量大掃除!按能量點和除障語句隨時可做,非常方便,效果快靚正!”

“我錄了你上課的除障句,每天開市前聽一次,很好作用,好滿意,聽了人氣定神閒,錢比之前順,買賣掌握位比之前好,好像宇宙在教我運作,估不到咁好!”

” BARS有很多的概念於我本來的信念很相似, 透過進一步了解 變得更實在和有用了

一直為一些人事問題感到無奈,上完課後就算偶發想起,但卻沒有了那種悲傷的感覺!

感覺腦袋清晰而明亮多了”

” 今個星期五攪大function,上完bars,星期一全日都沒有一向的壓迫和焦慮感。當然也有發生些不盡人意的事,電腦也在save文件時down機,但心情仍很好,也許是提醒我不用盡如人意,盡天意也許更好!朋友還說我今日白了,呵呵呵…怎樣可以更好呢?呵呵呵”

” 今日見到爸媽,媽即刻問我去邊黎咁開心,我諗能量高左好多,本身近排同家人關係麻麻,但宜家心情輕左好多

琴晚一諗返以前的負面思想,感覺好似已經不存在,提了自己不再強調舊有思想。

多謝小月老師同各位同學!

獲益良多!希望遲些再同大家練習分享”

” 雖然今日連搭車時間,足足十二小時,但好奇怪,本來痛左成個星期嘅膝關節,回家路上一點都不痛了,是清洗了???總之放鬆左好多,好開心!”